Per Edström tar över programchefsrollen i BioInnovation

Per Edström, tillträdande programchef BioInnovation. Foto: Urban Jörén

Den 1 december tar Per Edström, som idag är processledare i programmet, över som programchef när Anna Wiberg kommer att engagera sig i ett start-up företag.

– Per har en gedigen kunskap om programmet och har varit aktiv i utformningen av programmets utlysningar och strategi. Det känns därför bra att få välkomna honom i rollen som programchef, säger Jan Svärd, programstyrelsens ordförande.

Per Edström är professor i matematik vid Mittuniversitetet och har varit engagerad i BioInnovation sedan programmets start 2014. Han har under mer än tjugo år arbetat med forskning kring biobaserade material.

– BioInnovation har en viktig roll att spela för att bidra till Sveriges omställning till en cirkulär bioekonomi, och det arbetet har blivit allt viktigare i takt med klimatkrisen. Framtidens material och produkter behöver vara cirkulära och biobaserade, och Sverige har goda förutsättningar att vara internationellt ledande i både ambition och kunnande, säger Per Edström.

BioInnovation är ett strategiskt innovationsprogram initierat av Skogsindustrierna, IKEM och TEKO. Programmet finansieras av Vinnova, Energimyndigheten och Formas. Målet är att öka förädlingsvärdet och konkurrenskraften i den svenska biobaserade sektorn genom att skapa bästa möjliga förutsättningar för att ta fram nya biobaserade material, produkter och tjänster.