De bygger pilotanläggning för lignin i Bäckhammar

Från vänster: Krisztina Kovacs-Schreiner, CEO och Jennica Ivarsson, anläggningschef. Foto: Paper Province

Med hjälp av sin patenterade process kan Londonföretaget Lixea framställa cellulosa och lignin från olika typer av träbaserade material. Det kan sedan användas som byggstenar till miljömässigt hållbara produkter. Nu flyttar det lovande företaget till Värmland och Bäckhammar, meddelar Paper Province.

Beslutet att etablera verksamhet i Bäckhammar, strax utanför Kristinehamn, togs under 2020 och nu är arbetet i gång för att kunna starta upp produktionen.

– Målet är att ha den nya anläggningen på plats efter årsskiftet, säger Jennica Ivarsson, anläggningschef till Paper Province.

Samtidigt blir Lixea medlemmar i företagsklustret Paper Province och har skiktet inställt på att skala upp sin verksamhet i det skogstäta Värmland.

Lixeas process skiljer ut cellulosa och lignin från biomassa. Metoden har sina rötter i forskning som bedrivits på Imperial College i London. 2020 beviljades företaget EU-medel för att etablera en pilotanläggning och de har bland annat fått stöd och rådgivning av Paper Province, Sting Bioeconomy och Business Värmland för att förverkliga satsningen i Värmland.

– Sverige som land ligger i framkant när det gäller den biobaserade utvecklingen. Klustren och kompetensen är en stor anledning till att vi valde att etablera oss här, det hoppas vi kunna dra nytta av, säger Jennica.

I Bäckhammar blir de inte bara granne med Nordic Paper utan även test- och utvecklingsmiljön LignoCity som hjälper till att kommersialisera hållbara processer och produkter med fokus på skogsråvaran lignin.

Lixea räknar med att anställa ytterligare fem personer Sverige. Det innebär att ungefär halva personalstyrkan finns i England och halva i Sverige.