Norra Skog höjer massavedspriser

Foto: Norra Skog

Norra skog höjer priserna på såväl barr- som lövmassaved med 20 kronor kubikmetern.

Norra Skogs virkeschef Patrik Jonsson säger i ett pressmeddelande:

- Vårt delägande i Husum Pulp AB, konjunkturen för avsalumassa och lagernivåerna gör att vi känner oss trygga i att höja massavedspriserna med +20kr/m3 fub för både barr- och lövmassaved. Utöver det kommer vi ytterligare premiera tillgängligheten för leveranser under barmarkssäsongen genom förstärkta bärighetspremier för timmer. För leveransvirke förstärks också leveranstidspremierna, förklarar Patrik Jonsson, virkeschef Norra Skog.

Sedan i höstas har Norra Skog en ny vinstdelningsstrategi som gynnar medlemmar som med en jämn och hög aktivitet använder sig av föreningens produkter och tjänster i sitt skogsföretagande. En tanke, säger de, med strategin är att långsiktigt öka virkespriset samtidigt som extrema prisvariationer undviks.