Valmet får stororder för Metsä Board Husums massafabrik

Foto: Metsä Board

Valmet har tecknat avtal med Metsä Board Husum, som ligger utanför Umeå, om en ombyggnad av kartongmaskin BM1. Det övergripande målet är att öka kapaciteten av falskartong på BM1 med 200 000 ton. BM1 levererades av Valmet 2016.

Valmet vill inte uppge ordervärdet, men skriver att ”det totala värdet av en order av denna typ och leveransomfattning är vanligtvis cirka 70–80 miljoner euro”.

Uppstarten av den ombyggda BM1 är planerad att ske hösten 2023.

I somras meddelade Metsä Board beslutet att investera 210 miljoner euro i Husums bruk utanför Umeå.

Det är ”den växande efterfrågan på hållbart förpackningsmaterial” som ligger bakom investeringsbeslutet. En del av investeringen avser en ny generator och en ny turbin, som levererades från Tyskland i höst.

Investeringen sträcker sig över en lång period, minst fram till 2024, och full utbyggd kapacitet beräknas inte vara nådd förrän i slutet av 2025.