Paper Province skriver under öppet brev till infrastrukturministern

Sandra Sundbäck, vd Paper Province. Foto: Paper Province

Prioritera värmländska vägar och järnvägar i den nationella planen för transportinfrastrukturen 2022 till 2033. Det kräver Region Värmland i ett öppet brev till regeringen, där Paper Province är en av flera aktörer som skrivit under.

– Vi har en unikt bred uppslutning bakom detta budskap som vi nu skickar i ett öppet brev till infrastrukturminister Tomas Eneroth, säger Stina Höök (M), ordförande för regionala utvecklingsnämnden, till Paper Province.

I brevet lyfts tre för Sverige och Värmland viktiga objekt som inte prioriterades i den nationella planen:

-Dubbelspår mellan Kil och Kristinehamn, Värmlandsbanan

-Mötesseparering Töcksfors-Valnäs, E18

-Spårbyte, Fryksdalsbanan

De uteblivna satsningarna i stråket Oslo-Stockholm lyfts fram som mycket oroande.

– Näringslivet påverkas negativt om infrastrukturen inte hänger med i utvecklingen, säger Sandra Sundbäck, vd för Paper Province.

– Värmland och angränsande regioner i både Sverige och Norge är ett nav för skoglig bioekonomi. En bransch som bygger på förnybara råvaror och bidrar till klimatomställningen även utanför Norden. Här finns många exporttunga, världsledande industrier och mellanstora bolag samt nya, innovativa företag inom papper, förpackningar, bränsle och bygg. De senaste åren har samarbeten mellan svenska och norska företag i dessa branscher stärkts, och för att det ska kunna fortsätta behövs väl fungerande kommunikationer, fortsätter Sandra Sundbäck.