KI vill att skogsägare får betalt för att låta skogen stå

Skogen gör större samhällsnytta om den får stå kvar och binder kol istället för att den avverkas och skogsråvaran används till den gröna omställningen.

Det menar Konjunkturinstitutet sin årliga rapport för 2021 som studerar samspelet mellan skogen, klimatet och politiken.

I rapporten förespråkas en klimatpolitik som uppmuntrar till ökat upptag av kol i skogen och att mer av skogens produktion används för långlivade produkter. ”Detta ökar mängden bundet kol till skillnad från användning av biobränslen som direkt resulterar i koldioxidutsläpp vilket påverkar klimatet på precis samma sätt som koldioxid från fossila källor”, skriver KI.

KI förespråkar vidare en lösning som går ut på att subventionera skogsägarna för skogens upptag av kol och samtidigt beskatta utsläpp av biogen koldioxid. Detta tror de skulle leda till ett större kollager i skogen, att förbränning av biomassa missgynnas och långlivade träprodukter premieras.