Billerud Korsnäs förvärvar pappersjätte i Nordamerika

Foto: BillerudKorsnäs

BillerudKorsnäs meddelar att de förvärvat Verso, en tillverkare av bestruket papper i Nordamerika, för cirka 825 miljoner dollar. Förvärvet skapar, enligt BillerudKorsnäs, ”ett av de största företagen inom papper och förpackningar baserade på nyfiber”.

"Förvärvet av Verso ligger helt i linje med Billerud Korsnäs strategi att driva lönsam tillväxt inom kartong och ambitionen att expandera i Nordamerika", skriver bolaget i en kommentar. Billerud Korsnäs har för närvarande ingen produktion i Nordamerika.

Billerud Korsnäs aktie föll kraftigt på Stockholmsbörsen efter beskedet.

BillerudKorsnäs meddelar att de avser ska skapa en av de mest kostnadseffektiva och hållbara plattformarna för kartongtillverkning i Nordamerika genom att konvertera vissa av Versos tillgångar till kartongmaskiner med en uppskattad investeringskostnad på upp till 9 miljarder kronor.

Förvärvet och transformationen kommer att finansieras bland annat genom en företrädesemission.

Förvärvet förväntas slutföras under det andra kvartalet 2022, förutsatt att det godkänns av Versos aktieägare och erforderliga myndigheter.

– Kombinationen av BillerudKorsnäs expertis inom högkvalitativa förpackningsmaterial av nyfiber och Versos attraktiva tillgångar skapar en utmärkt plattform för långsiktig lönsam tillväxt. Med Verso får vi en kostnadseffektiv produktion av bestruket nyfibermaterial i amerikanska Mellanvästern. Vi planerar även att stegvis transformera delar av verksamheten till kartongtillverkning samtidigt som vi ska fortsätta betjäna kunderna i USA. Våra investeringar kommer skapa nya arbetstillfällen i USA på en växande marknad och påskynda övergången från plastbaserade till förnybara förpackningsmaterial, säger Christoph Michalski, vd och koncernchef för BillerudKorsnäs, i ett pressmeddelande.

Billerud Korsnäs planerar att konvertera Versos största anläggning, bruket i Escanaba, till en helt integrerad anläggning för kartongtillverkning. En maskin uppskattas konverteras till 2025, och en andra maskin till 2029, med en total kapacitet på cirka 1 100 000 ton. BillerudKorsnäs uppskattar att investeringen för ombyggnadsprojektet kommer att uppgå till 9 miljarder kronor, varav cirka två tredjedelar ska investeras fram till 2025 och resterande del fram till 2029.