Strålande tider för förpackningsmarknaden

Förpackningsbranschen har vind i seglen. Det tyska familjeföretaget Schumacher Packaging ska bygga Europas i särklass största wellpappfabrik i närheten av flygplatsen Münster-Osnabrück, med uppstart redan nästa år. Ill: Schumacher Packaging
Halm marknadsförs som ett billigare och mer hållbart alternativ till skog som råvara i massaproduktionen. I delstaten Washington finns redan en massafabrik som tillverkar massa ur halm och foderlusern. Bild: Columbia Pulp
Halmmasssa. Det kanadensiska teknikföretaget Red Leaf Pulp har fått stöd för att kommersialisera sin teknik att tillverka massa ur halm. Svenska Essity har också börjat använda halm i massaprocessen. Foto: Red Leaf Pulp

Efterfrågan på förpackningskartong spås rusa i höjden de närmaste fem åren, något flera stora förpackningstillverkare världen över använder som argument när de nyligen aviserat expansionsplaner för att öka sin produktionskapacitet av wellpapp och kartong. Den växande e-handeln är främsta dragloket för förpackningskartong, men utvecklingen har ytterligare påskyndats av hållbarhetstrenden, som fått företagen Amazon och Ikea att meddela att de helt eller delvis ska ersätta plast med kartong eller papper.

 

Med den stigande efterfrågan på förpackningskartong har priserna på råvaran exploderat. I Europa har virkespriserna mer än tredubblats i år och ännu större är prisökningen för returpapper, en fyrdubbling på 18 månader.

Kostnadsökningar

Kostnadsökningarna för råvaran är så stora att kartongmassatillverkare som Smurfit-Kappa säger att de måstet ta ut dem på sina kunder.

– Vi måste ta ut dem på våra kunder. Vi har haft tre vågor av prishöjningar sedan början av året och priset för förpackningar har ökat med 40 procent under den perioden, säger Jean-Christophe Bugeon, vd för Smurfi-Kappa France till tidningen Le Monde.

Den irländska förpackningsjätten levererar en av tre e-handelsförpackningar i Frankrike. De högre priserna riskerar i sin tur att driva upp inflationen.

Alternativa råvaror

Om råvarupriserna fortsätter stiga eller parkerar på en hög nivå - samtidigt som suget efter förpackningskartong bara växer - kan lösningen bli utvecklingen av alternativa råvaror.

Häromåret startade en ny massafabrik upp i delstaten Washington i västra USA som tillverkar massa ur halm och foderlusern. När fabriken är i full produktion ska den kunna producera 140 000 ton halmmassa om året, bland annat till förpackningsprodukter. Columbia Pulp, som företaget heter, säger att halmmassan har liknande egenskaper och kvalitet som lövvedsmassa. Svenska Essity har också börjat tillverka massa av halm i Tyskland i år, men den används då för att tillverka mjukpapper.

Jordbruksrester till spillo

Som en restprodukt från jordbruket är halm en råvara som annars går till spillo. Enligt Essity förblir ungefär hälften av världens halm förblir oanvänd. Även i Kanada finns teknikinitiativ för att använda halm i massaprocessen. En teknik utvecklad av företaget Red Leaf Pulp är nära kommersialisering. Projektet har miljö- och hållbarhetsförtecken då det anses kunna hjälpa till att bevara Kanadas skogar för klimatets skull. Återstår att se om halmmassan kan konkurrera med vedbaserad massa i fråga om styrka, ljushet och andra egenskaper.

En inblandning av halmmassa i massa av återvunnen fiber har i en studie visat positiva resultat i form av högre styrka. Studien slår fast att halmmassa skulle passa utmärkt som armeringsmassa. Men det kommer nog att dröja länge än, om någonsin, tills vi får se kartonger av 100 procent halmmassa ute i butikshyllorna. Även Essitys halmbaserade mjukpapper innehåller bara en mindre andel halm.

Nya investeringar

De ljusa prognoserna för fiberbaserat förpackningsmaterial har bara den senaste månaden resulterat i att flera förpackningsföretag tillkännagivit jätteinvesteringar i ökad kapacitet. I Tyskland planerar familjeföretaget Schumacher Packaging investeringar på 700 miljoner euro - den största i företagets historia - i flera av sina fabriker och bygget av nya. Omkring 500 nya arbetstillfällen i framför allt Tyskland och Polen räknar man med att investeringarna ska ge.

Störst i Europa

Bland annat planeras en expansion av Schumachers befintliga wellpappfabrik i Greven, nära flygplatsen Münster-Osnabrück, ”till nästa generations megaanläggning”. Den ska redan 2022 bli en av världens största produktionsanläggningar och Europas i särklass största, enligt Schumacher Packaging.

Enligt Schumachers egen uppskattning kommer deras försäljning av kartong och wellpapp år i år uppgå till 800 miljoner euro. 2025 räknar man med att sälja produkter för 1,3 miljarder euro.

–På grund av de svåra marknadsförhållandena undviker branschen investeringar. Dessutom står branschen inför utmaningen att inte kunna förse sina kunder med tillräckligt med förpackningar. Vi vill erbjuda våra kunder kortsiktig leveranssäkerhet och vara väl positionerade under de kommande åren. Därför gör, trots nuvarande ekonomiska utmaningar, fler investeringar än någonsin tidigare, säger Björn Schumacher, vd för Schumacher Packaging Group, i en förklaring till företagets investeringsbeslut.

Mer falskartong i Husum

I Sverige händer också en del. Tidigare i år har Metsä Board beslutat att investera 210 miljoner euro i Husums bruk utanför Umeå för att höja falskartongkapaciteten med 200 000 ton.

Där är det också ”den växande efterfrågan på hållbart förpackningsmaterial” som ligger bakom investeringsbeslutet. I och med den kommer Metsä Board Husum bli en av Europas största tillverkare av falskartong. I dag är kapaciteten på BM1 400 000 ton och efter investeringen kommer den att öka till 600 000 ton.

Investeringen sträcker sig över en lång period, minst fram till 2024, och full kapacitet beräknas inte vara nådd förrän i slutet av 2025.

Ny wellpapp- och förpackningsanläggning i Italien

Ett annat företag som nyligen offentliggjort planer på att bygga ut är italienska Pro-Gest, som så sent som i december i år meddelade att man avser att bygga en ny, kombinerad wellpapp- och förpackningsanläggning i Italien med uppstart i januari 2022. Anläggningen ska få en kapacitet på 250 miljoner kvadratmeter wellpapp om året

Till investeringen kommer sju förpackningslinjer med kapacitet att konvertera 200 miljoner kvadratmeter wellpapp. Pro-Gest räknar med att generera försäljningsintäkter i storleksordningen 60 miljoner euro årligen från den nya fabriken.

Alldeles nyligen meddelade också amerikanska International Paper (IP), världens största massa- och pappersföretag, att de kommer att göra en storsatsning i EMEA-regionen (Europa, Asien och Mellanöstern), med en investering på 40 miljoner dollar i ny konverteringsutrustning i flera av sina wellpappfabriker i Frankrike och Spanien. Kapaciteteten i regionen kommer därmed att öka 10 procent, detta för att bättre serva IP:s kunder inom e-handelssegmentet. Enligt IP står e-handeln för

nästan 10 procent av den totala efterfrågan på wellpappförpackningar i EMEA-regionen och växer fortfarande med tvåsiffriga tal, vilket gör det strategiskt viktigt för företaget att växa där.

Text: Simon Matthis