Ny ordförande för Norra Skog

Stig Högberg. Foto: Calle Bredberg/Norra Skog

Efter elva år som styrelseordförande tackar nu Torgny Hardselius för sig och har meddelat Norra Skogsvalberedning att han inte står till förfogande för omval. Valberedningen för Norra Skog  föreslår Stig Högberg som ny ordförande.

- Jag känner att det är ett bra läge att lämna över ordförandeskapet till någon annan nu. Har varit förtroendevald i skogsägarrörelsen sedan 1987 och fått vara med om en fantastisk resa med två lyckade fusioner, som för oss medlemmar varit en framgång för våra skogsföretag, säger Torgny Hardselius i ett pressmeddelande.

- Stig Högberg, Söråker Timrå, har lång erfarenhet av styrelsearbetet från skogsägarrörelsen och även andra kooperationer som LRF och Länsförsäkringar. Vi är övertygade om att han kommer att bidra till att fortsätta utveckla och bygga den nya skogsägarföreningen Norra Skog, säger Stig Wiklund, valberedningens ordförande.

Under 2019 tillträdde Stig Högberg som ordförande i Norrskog och ingick i den styrgrupp som ledde fusionsdiskussionerna mellan Norra Skogsägarna och Norrskog. Fusionen röstades igenom vid extrastämmor den 7 februari 2020 och skogsägarföreningen Norra Skog bildades den 15 maj samma år.

- Jag är glad över nomineringen och känner mig motiverad att fortsätta det goda arbetet som påbörjats. Norra Skog är en förening som har stor potential och behöver drivas på ett sådant sätt att vi tar tillvara på de fusionseffekter vi fått. Om stämman väljer mig kommer jag verka för att så blir fallet, säger Stig Högberg.