Södra levererar starkt resultat i turbulent tid

Lotta Lyrå. Föto: Södra

Södra redovisar ett mycket starkt resultat för det första kvartalet 2022. Enligt koncernen avspeglar resultatet det gynnsamma marknadsläget för Södras huvudprodukter, samtidigt som den globala turbulensen skapar osäkerhet framåt.

Under första kvartalet 2022 uppgick Södrakoncernens nettoomsättning till 8 165 MSEK (5 733), en ökning med 42 procent jämfört med samma period i fjol. Rörelseresultatet var 1 974 MSEK (547), vilket motsvarar en rörelsemarginal på 24 procent (10). Avkastningen på sysselsatt kapital uppgick till 36 (10) procent och soliditeten ökade till 64 procent.

”Resultatet för det första kvartalet är en effekt av ett gynnsamt marknadsläge med en hög efterfrågan och mycket god prisbild för Södras huvudprodukter inom massa och sågade trävaror. Södras industrier har därtill producerat höga volymer med stabil kvalitet”, skriver Södra och tillägger att höga utleveransvolymer, där exempelvis Södra Wood levererade en historisk hög nivå under en enskild marsmånad, också utgör grunden för det starka resultatet.

– Det är glädjande att Södra står starkt i en turbulent tid. Tack vare fina insatser från medarbetare, medlemmar och entreprenörer har vi hanterat utmaningar i skogen och levererat goda resultat i våra industrier. Under kvartalet har vi ökat produktionen av våra huvudprodukter, samtidigt som prisbild och efterfrågan legat på mycket höga nivåer, säger Lotta Lyrå, vd och koncernchef för Södra.

För kommande kvartal ser Södra med osäkerhet på hur marknaden kommer att utveckla sig, med hänsyn till kriget i Ukraina och hur dess effekter kan påverka Södras verksamhet.

– Vi bedömer att utsikterna på marknaden är fortsatt goda på kort sikt, men ser med oro på den ökande globala turbulensen. Vi är ödmjuka för läget som råder i omvärlden och utmaningarna som detta innebär, säger Lotta Lyrå.