Då tas nya sodapannan i Frövi i drift

Skiss av hur sodapannan kommer att se ut. Bild: BillerudKorsnäs

I början av 2021 beslöt BillerudKorsnäs att investera 2,6 miljarder kronor i en ny sodapanna i Frövi. Den nya pannan planeras tas i drift i slutet av 2023.

Projektet med BillerudKorsnäs nya sodapanna i Frövi är nu i full gång. Cirka 50 personer arbetar heltid med projektet och har just flyttat in på programkontoret, skriver BillerudKorsnäs i en uppdatering av projektet.

–Den nya sodapannan i Frövi är en förutsättning för brukets framtid, men också en viktig del i BillerudKorsnäs strategi och för att vi som företag ska leverera på de tillväxtmål vi satt upp. Vi fortsätter att jobba hårt för att kunna leverera en ny sodapanna i tid, säger Richard Morén, brukschef på BillerudKorsnäs Frövi.

 Projektet löper enligt tidsplanen – de stora strategiska inköpen är snart slutförda och arbetet med att få pannans grund på plats har just börjat. Under våren 2022 inleds byggnationen av stålkonstruktionen.