Stora Enso höjer sin prognos för det operativa rörelseresultatet för 2022  

Foto: Stora Enso

Stora Enso uppskattar att den tidigare prognosen för det operativa rörelseresultatet för helåret 2022 kommer att överträffas på grund av goda marknadsförhållanden. Bolaget ändrar därför sin operativa EBIT-prognos för helåret 2022 till att vara högre än helåret 2021 på 1 528 miljoner euro.

Stora Enso rapporterar att alla företagets huvudmarknader haft en stark utveckling under 2022.

”Den starka underliggande efterfrågan och kommersiella drivkraften har fortsatt inom alla sex divisioner och geografier. Alla divisioner fortsätter att vara fullbokade och det råder fortfarande en snäv balans mellan utbud och efterfrågan i många produktkategorier. Det andra kvartalet inleddes med höga försäljningspriser vilka har fortsatt att mildra inflationstrycket”, skriver Stora Enso.