Kemira aviserar kraftigt ökade priser på alla produktlinjer

Photo: Kemira

Finska Kemira meddelar att de höja priserna på alla produktlinjer i EMEA-regionen (Europa, Mellanöstern och Asien) med omedelbar verkan.

Orsaken ska vara kostnaderna för el och naturgas har ökat snabbt och bidrar till de senaste månadernas allmänna inflationstrender. ”Därför måste de kommersiella villkoren anpassas i enlighet med detta. Prishöjningarna kommer att vara betydande och variera beroende på produkt”, skriver Kemira.

Kemira är en global leverantör av kemikalier.