Imerys avyttrar sin kaolinaffär

Foto: Imerys

Franska Imerys, en av världens största leverantörer av kaolin, kalciumkarbonat och talk, som i huvudsak går till pappersindustrin, har beslutat att avyttra hela denna division till den belgiska investeringsfonden Syntagma Capital.

”Imerys vänder blad”, skriver den franska branschsajten L’Usine Nouvelle.

Verksamheten sysselsatte 950 anställda vid 24 anläggningar i Amerika, Asien och Europa. Totalt stod den för cirka 400 miljoner euro i försäljning 2021, vilket motsvarar 8 procent av koncernens totala försäljning 2021.

Imerys säger att de inlett ”exklusiva förhandlingar” med köparen. Priset för divisionen är preliminärt satt till 390 miljoner euro. Företagen räknar med att transaktionen, som först måste godkännas av myndigheter, går igenom i början av 2023.