BillerudKorsnäs satsar på utbildningsprogram inom lagermontering

Foto: SKF

BillerudKorsnäs och SKF har tillsammans tagit fram ett utbildningsprogram för lagermontering som på sikt ska gälla all underhållspersonal och underleverantörer som monterar lager inom BillerudKorsnäs anläg

– Vi vill standardisera och säkerställa kompetensnivån för samtliga lagermontörer. På så vis kan vi säkerställa att alla har samma höga kunskapsnivå för att i slutändan minimera produktionsförluster i våra anläggningar, säger Mathias Stark FU-ingenjör på BillerudKorsnäs.

Vid BillerudKorsnäs produktionsenhet i Gävle utförs monteringsjobben av olika underleverantörer och servicepersonal. Underhållsavdelningen har identifierat att kunskapen varierar hur montering och hanteringen av lagren ska gå till. För att undvika onödiga produktionsförluster, kommer man på sikt kräva att alla som monterar lager vid BillerudKorsnäs anläggning i Gävle har genomgått det nya utbildningsprogrammet från SKF.

–Vi har kommit så långt i våra förbättringar och processer ända ner på operatörsnivå och identifierat att en utbildningsinsats i montering av lager är en förbättring som vi vill åtgärda. Vi börjar vid anläggningen i Gävle, på sikt kan det omfatta alla våra anläggningar i Sverige, säger Mathias Stark.

Lagren har en avgörande funktion för att maskindelar ska kunna rotera och ett lagerbyte är ett kritiskt moment som kräver hög kunskap och noggrannhet. Felaktigt monterade lager kan innebära lagerhaverier som i sin tur skapar förluster i produktionen, genererar högre underhållskostnader och ökar energiåtgången. Enligt statistik från SKF beror 16 procent av förtida lagerhaverier i kundernas anläggningar på felaktigt monterade lager.

 

Utbildningsprogrammet, Kvalificerad lagermontör, innehåller tre utbildningar som ger en bred förståelse för hur man skapar rätt förutsättningar för ett lager ska fungera driftsäkert. Utbildningarna innehåller teoretiska samt praktiska moment inom lagermontage, smörjning och felsökning. Efter utbildningarna kvalitetssäkras kunskapen genom kompetensprov. Efter avslutad utbildning erhåller deltagaren ett personligt bevis för kvalificerad lagermontör.

 

– För att hjälpa kunderna med minskad administration har vi skapat ett utbildningsprogram där utbildning, administration och kvalificering hanteras av oss, säger Jennie Lindahl utbildningsansvarig på SKF Sverige.