Norra Skog höjer priserna på massaved

Patrik Jonsson. Foto: Norra Skog

Skogsägareföreningen Norra Skog höjer nu prislistan på massaved med hänvisning till att marknaden för massaindustrin är fortsatt stark.

Man väljer samtidigt att låta timmerpriserna ligga kvar på samma nivå trots att trävarumarknaden kraftigt vänt nedåt.

Eftersom efterfrågan på bioenergi också är stark höjs priserna även på bränslevedssortimentet.

- Norra Skog är sedan drygt ett år tillbaka delägare i Husum Pulp AB och massaindustrin går verkligen bra och givetvis ska det komma våra medlemmar till godo när de väljer att göra affärer med oss, berättar Patrik Jonsson, chef Skog- och Virke på Norra Skog. 

Prislistan för barrmassaved höjs med 45kr/m3fub och björkmassaveden med 60kr/m3fub.

- Ingen har nog heller undgått att energimarknaden är glödhet och för oss ser vi en god efterfrågan på bränsleved vilket gör att vi nu höjer priserna med ca 30 procent på det sortimentet. Dessutom räknas ju både bränsle- och massavedens bruttovirkesvärde in i den vinstdelning som kommer våra medlemmar till godo varje år, fortsätter Patrik Jonsson.