DS Smith Zărnești satsar på tillståndsövervakning från SPM

Foto: DS Smith

Svenska SPM meddelar att det rumänska pappersbruket DS Smith Paper Zărnești beslutat om en utvidgning av ett omfattande projekt för tillståndskontroll. När ytterligare två projektetapper genomförts kommer övervakning med onlinesystemet Intellinova Parallel EN från SPM att omfatta samtliga ledvalsar i torkpartiet på pappersmaskinen PM1.

I projektetapperna 2 och 3 kommer SPM Instrument Bulgarien att leverera mätenheter med åtta respektive sexton kanaler med DuoTech-accelerometrar samt givare för vibrations- och temperaturmätning. Projektet inkluderar också en uppgradering till analys- och diagnostikmjukvaran Condmaster Ruby 2022.

Installation och driftsättning av de nya systemen påbörjades under det planerade driftstoppet i maj och kommer att slutföras under nästa underhållsstopp i oktober 2022.

Tack vare det system som installerades i etapp 1 har man hittat flera fall av lagerskador, enligt SPM som menar att investeringen därmed redan visat sig väl motiverad.

Pappersbruket DS Smith Zărnești i Rumänien har varit i drift i över 150 år. Bruket är en av landets främsta tillverkare av papper och wellpapp med en årlig produktion på cirka 200 000 ton liner- och fluting-produkter, baserat på råvara bestående av 100 procent pappers- och kartongavfall.