Stora Enso möblerar om i koncernledningen

Per Lyrvall. Foto: Stora Enso

Jari Suominen, Executive Vice President (EVP) på divisionen Forest och medlem i koncernledningen, har beslutat att lämna Stora Enso efter över 25 år på företaget.

Stora Enso har utsett Per Lyrvall, för närvarande EVP Legal, till EVP och chef för divisionen Forest. Per kommer att tillträda rollen i början av december och fortsätta som medlem i koncernens ledningsgrupp.

Jari Suominen började på Stora Enso 1995 och har lett företagets Forest division sedan den etablerades 2020. Innan dess var Jari sedan 2014 EVP och chef för Stora Ensos Wood Products division.

– Jag vill tacka Jari för hans insatser hos Stora Enso över årens lopp, det har varit ett stort nöje att arbeta tillsammans. Jari har varit drivande i transformationen av Wood Products divisionen genom etableringen av vår Building Solutions verksamhet, och han har under senare år även lagt grunden till vår nya Forest division. Jag önskar honom å alla kollegors vägnar ett stort lycka till i framtiden", säger Stora Ensos vd och koncernchef Annica Bresky.

Per Lyrvall började på företaget 1994 och har varit medlem i koncernledningen sedan 2012 och chefsjurist sedan 2008. Per kommer att fortsätta sitt nuvarande ansvar som Stora Ensos Sverigechef utöver den nya rollen som chef för divisionen Forest.

– Jag är glad över att få möjligheten att leda divisionen Forest. Våra skogstillgångar och vår skogliga verksamhet utgör grunden för vår tillväxtplattform. Jag ser fram emot att fortsätta Jari Suominens arbete för att vidareutveckla vår skogsverksamhet med fokus på hållbarhet, biologisk mångfald och virkesanskaffningtjänster som stöttar Stora Ensos strategiska ambitioner, säger Per Lyrvall.