Ny bok om förpackningar och matsvinn

Fredrik Wikström och Helén Williams. Foto: Linn Malmén

En stor del av all mat som produceras i dag slängs. Vad beror det på? Vad kan producenter, tjänsteleverantörer och konsumenter göra för att minska svinnet? Vilken roll har förpackningar? Det är frågor som behandlas i den nya boken ”Stoppa matsvinnet!” skriven av forskare vid Karlstads universitet.

I över 30 år har författarna och forskarna Fredrik Wikström och Helén Williams forskat om miljö- och hållbarhetsfrågor och förpackningens roll för minskat matsvinn. De har genomfört och publicerat flertalet studier och samarbetat med forskare runt om i hela världen för att utveckla och sprida kunskap kring matsvinn. Nu finns resultaten att ta del av i deras bok.

– Det är viktigt att fler på ett lättillgängligt sätt kan ta del av kunskaperna om matsvinn och inte minst förpackningens roll för att minska matsvinnet, säger Fredrik Wikström, professor i miljö- och energisystem, till Paper Province. Det är betydelsefullt både för att minska trycket på miljön och den egna plånboken.

Förpackningar har en funktion och betyder mer för matsvinnet än de flesta tror, menar forskarna. I slutändan är det människors faktiska beteenden som avgör hur mycket mat som faktiskt slängs och för att få bukt med matsvinnsproblematiken krävs ett paradigmskifte i hur vi ser på förpackningar, enligt Helén Williams.

– Förpackningar ses ofta som något enbart ont ur miljösynpunkt. Många glömmer den goda sidan – att förpackningar som skyddar maten och ökar hållbarheten minskar miljöpåverkan om maten inte slängs eftersom det då behöver produceras mindre mat. Men för att verkligen minska den totala miljöpåverkan måste förpackningens onda och goda sidor balanseras mot varandra, säger Helén Williams, docent i miljö- och energisystem.