De fem viktigaste trenderna inom e-handelsförpackningar

Bild: Mondi

Förpacknings- och pappersjätten Mondi, som bland annat driver pappersbruket i Dynäs, har låtit göra en marknadsundersökning kring  konsumenters attityder till förpackningar. Undersökningen, gjord av RetailX, omfattar 1 000 respondenter i vart och ett av länderna Frankrike, Tyskland, Polen, Sverige och Turkiet. För första gången innehåller den också en analys av generationsskillnader i näthandelsmönster.

Mondi Groups e-handelsdirektör Nedim Nisic förklarar bakgrunden till undersökningen:

– Vi vill ligga i framkant när det gäller att förstå vad konsumenter vill ha när de handlar online och vad de förväntar sig av förpackningen som skyddar deras vara. Denna forskning har avslöjat fem makrotrender som formar den växande e-handelsförpackningsmarknaden.

De fem nyckeltrenderna beskrivs nedan.

Trend #1: Skydd av varor och miljöhänsyn är fortsatt två av de starkaste kundkraven

94 % av respondenterna anger skydd av varor som den viktigaste faktorn, särskilt när det är en produkt av värde. Näst mest viktigt är att förpackning ska vara enkel att försluta för enklare returer.  Den faktorn har ökat från 74 % 2019 till 88 % i år.

Trend #2: Överdimensionerade förpackningar ett stort irritationsmoment

Överdimensionerade förpackningar irriterar 86 % av respondenterna, vilket kan jämföras med från 79 % 2021. Faktum är att mer än två tredjedelar (67 %) av de tillfrågade i de fem länderna sa att överdimensionerade förpackningar skulle avskräcka dem från att köpa från varumärket. ”Överdimensionerade förpackningar är inte hållbart eller kostnadseffektivt. Forskningen visar nu också att det kan påverka köpbeslut,” säger Nisic.

Trend #3: Unboxing-ögonblicket är viktigt

Förpackningar handlar inte bara om funktionalitet - det handlar också om totalupplevelsen. Denna undersökning visade att medvetenheten om "unboxing" ökar på många marknader. I Polen, till exempel, hade 32 % av konsumenterna hört talas om "unboxing" 2019, jämfört med 66 % i år. År 2021 sade 46 % av de tillfrågade att en unik uppackningsupplevelse skulle få dem att beställa mer från samma återförsäljare igen. I år har den siffran stigit till 78%.

Trend #4: Konsumenter är alltmer villiga att betala extra för förpackningar som uppfyller deras behov

Konsumenter säger att de är allt mer villiga att betala cirka 1 euro extra för förpackningar som bäst passar deras behov.

Trend #5: Millennials beteenden och trender driver marknaden

Millenials är de kunder som handlar online med högst frekvens och som är mest benägna att köpa online minst en gång om dagen (8 %) eller mer än en gång i veckan (37 %). De spenderar också mer pengar i flera e-handelssektorer. Deras åsikter är också några av de starkaste, de är med andra ord mest benägna att bedöma olika förpackningsegenskaperna som avgörande för dem, jämfört med äldre generationer.