Företag ansöker om att Metsä Fibre ska försättas i konkurs

Bild: Metsä Fibre

En av finska Metsä Fibre Oys projektleverantörer till Kemi bioproduktfabrik, som är under uppförande, har lämnat in en konkursansökan mot Metsä Fiber Oy.

Företaget bakom konkursansökan heter Virtor Oy, ett finskt tekniktjänsteföretag.

Metsä Fibre har bestridit Virtor Oy:s anspråk och säger sig själva betydande fordringar mot Virtor Oy i samband med avtalet parterna ingick kring bioproduktfabriken i Kemi.  

Metsä Fibre kommer att kräva att konkursansökan omedelbart dras tillbaka eftersom den enligt dem är grundlös. ”Metsä Fibre Oys finansiella position och solvens är mycket starka”, skriver företaget i ett pressmeddelande.