Renewcell börjar leverera massa till kund

Textilavfall i strimlor. Foto: Alexander Donka/Renewcell

Nyligen skickade textilåtervinningsföretaget Renewcell den första leveransen av dissolvingmassa som producerats vid Renewcell 1 i Sundsvall till kund. Denna försäljning beskrivs som det senaste steget i upprampningen av Renewcell 1 till dess initiala kapacitet om 60 000 ton per år.

Genom sin patenterade process kan Renewcell återvinna cellullosabaserat textilavfall, som utslitna bomullskläder eller produktionsspill, till ett nytt material kallat Circulose.

Renewcell första kommersiella produktionsanläggning av dissolvingmassa, som startade upp förra sommaren, ligger inhyst i SCA:s massabruk Ortviken.