Södras energichef invald i styrelsen för Bioenergy Europe

Foto: Södra

Henrik Brodin, energichef på Södra, har valts som styrelsemedlem för Bioenergy Europe. Det är en internationell organisation baserad i Bryssel som har till uppdrag att utveckla en hållbar bioenergimarknad baserad på rättvisa affärsvillkor.

– Det är ett spännande uppdrag som går i linje med Södras strategi och målsättningar för bioenergin. Att bli invald i styrelsen är en fantastisk möjlighet för oss och Sveriges bioenergibransch att påverka vad Bioenergy Europe ska fokusera på i sitt uppdrag. Detta innebär att Södra får en större möjlighet att vara med tidigt i processerna och komma närmare beslutsfattarna i en högaktuell och intensivt debatterad fråga, säger Henrik Brodin.

Enligt Södra finns en stor tillväxtpotential för bioenergi att i framtiden ersätta olja, gas och kol i övergången till förnybara energikällor. Detta är en av frågorna som Bioenergy Europe driver.

– Jag kommer primärt att fokusera på att bioenergi ska vara en naturlig del i det framtida energisystemet. Det jag tar med mig och bidrar med är mina erfarenheter från Södras energiresa, näringslivets behov av långsiktighet och framför allt hur bioenergi produceras på ett hållbart sätt från familjeskogsbruken, säger Henrik Brodin.

Bioenergy Europe grundades 1990 och är en ideell, Brysselbaserad internationell organisation som samlar hela Europas bioenergiintressenter, det vill säga 40 nationella föreningar och 157 företag samt 11 akademiska institutioner och forskningsinstitut från hela Europa.