Bioproduktfabriken i Kemi kommer importera en miljon kubikmeter virke från Sverige

Foto: Metsä Board

I samband med att Metsä Boards nya anskaffningsdistrikt Kajana inledde sin verksamhet meddelade företaget att ungefär en miljon kubikmeter av virket kommer att importeras från Sverige.

Bioproduktfabriken startas under tredje kvartalet i år och grundandet av Metsä Groups anskaffningsdistrikt Kajana är ett led i förberedelserna av virkesanskaffningen till bioproduktfabriken i Kemi.

Geografiskt omfattar Kajana anskaffningsdistrikt landskapet Kajanaland, Nurmes, Taivalkoski och Kuusamo.

– Med det nya distriktet och ett tätare nätverk av skogsexperter och kontor kan vi betjäna Metsä Groups ägarmedlemmar ännu bättre än tidigare, säger distriktschef Harri Huovinen.

Den bioproduktfabrik som Metsä Group bygger i Kemi använder årligen 4,5 miljoner kubikmeter mera virke än den nuvarande massafabriken, det vill säga sammanlagt 7,6 miljoner kubikmeter barr- och lövträdsmassaved.