Så kan stärkelse från potatis ersättas vid papperstillverkning

Bild: Paper Province

Papperstillverkning kräver ofta tillsatser för att uppnå önskvärda egenskaper, som exempelvis papperets styrka. Ny forskning visar att detta kan lösas på ett hittills oprövat sätt. Det skriver Paper Province.

– För att göra papperet starkt tillsätts vanligtvis stärkelse till pappersmassan, säger Mozhgan Hashemzehi, doktorand i kemiteknik, till Paper Province.

– Normalt används stärkelse från potatis, men i våra studier har vi istället tillsatt en kemiskt modifierad pappersmassa och kan därmed undvika att använda råvaror som istället kan användas till livsmedel.

Enligt henne fungerar det lika bra som potatisbaserad stärkelse.

– Det fungerar mycket bra och styrkan hos papperet ökar när vi använder vår nya kemiskt modifierade massa som tillsats.

Det är väldigt vanligt att processen påverkas negativt av styrketillsatser. Samtidigt som papperet blir starkare blir det också mer tätt och därmed är svårare att avvattna.

– Resultaten är som mest banbrytande i detta avseende då vi observerar en ökad styrka utan ökat avvattningsmotstånd.

Ökad styrka utan att processen påverkas negativt genom svårare avvattning innebär att lönsamheten för tillverkaren ökar, enligt Paper Province. Det blir också miljövänligare eftersom mindre energi krävs till processen.

– Vi använder också miljövänliga kemikalier till att skapa modifieringen och har dessutom testat att återanvända kemikalierna så det blir ännu mindre miljöpåverkan. Vi hoppas att detta kan leda till att nya miljövänliga styrkemedel som inte är baserade på livsmedel används, säger Mozhgan Hashemzehi.