Stora Enso säljer Hylte bruk – men avbryter avyttringsprocess i Finland

Hylte bruk. Foto: Stora Enso

Stora Enso säljer Hylte bruk till träindustriföretaget Sweden Timber. Samtidigt avbryter koncernen försäljningen av pappersbruket i finländska Anjala. Det framgår av ett pressmeddelande.

– Det är glädjande att Sweden Timber kommer att fortsätta tillgodose Hylte-anläggningens papperskunder med avsikten att vidareutveckla verksamheten. När det gäller anläggningen i Anjala har vi kommit fram till att fördelarna med att behålla anläggningen inom koncernen väger tyngre än värdet av de utredda avyttringsmöjligheterna, säger Seppo Parvi, CFO på Stora Enso.

Bolagsvärdet för Hylte bruk uppgår till cirka 18 miljoner euro. Affären beräknas slutföras under första halvåret 2023.

Hyltes årliga kapacitet är 245 000 ton tidningspapper. Baserat på 2021 års siffor förväntas avyttringen minska Stora Ensos årliga omsättning med cirka 90 miljoner euro. Med förbehåll för justeringar på slutdatumet kommer Stora Enso att bokföra en förlust från avyttringen på cirka 35 miljoner euro, utöver en nedskrivning på 19 miljoner euro som gjordes i det fjärde kvartalet 2022.

De bibehållna anläggningarna i Anjala och Langerbrugge kommer att fortsätta med pappersproduktion och leverera till sina respektive kunder.