Förberedelseprojekt beviljat för ”Bioimpact – ett cirkulärt och biobaserat samhälle”

Forskningsfinansiärerna Vinnova, Energimyndigheten och Formas tar nu nästa steg i utvecklingen av nästa generations strategiska innovationsprogram – den forsknings- och innovationssatsning som kallas Impact innovation. I höstas lystes medel för förberedelseprojekt ut. Nu är det klart att Skogsindustrierna, Livsmedelsföretagen, IKEM, TEKO och LRF tillsammans får driva ett av dessa förberedelseprojekt.

I projektet ”Bioimpact – för ett cirkulärt och biobaserat samhälle” ska de fem aktörerna lägga grunden för en ansökan till ett framtida långsiktigt forsknings- och innovationsprogram.

Energimyndigheten, Formas och Vinnova har meddelat att de siktar på att upp till fem aktörsdrivna program ska få starta våren 2024. Alla program ska riktas mot en eller flera övergripande samhällsutmaningar, och ska genomföras med en stor bredd av olika aktörer.

Förberedelseprojektet inleder nu en aktiv process för att utveckla programidéer och knyta till sig nyckelaktörer.

– Genom projektet får bioekonomins aktörer – forskare, industri och samhälle – nu en kraftfull plattform för att tillsammans lägga grunden för framtida forskning och innovation, och börja forma de missions som ska accelerera utvecklingen av ett cirkulärt och biobaserat samhälle, säger Torgny Persson, forsknings- och innovationsdirektör för Skogsindustrierna.