Medlemsländer säger nej till EU-parlamentets förslag om skogsbränslen

Foto: Adven

Mycket tyder på att en blockerande minoritet, eller rentav en majoritet, av EU:s medlemsländer kommer att stoppa EU-parlamentets förslag om restriktioner mot skogsbränslen. Det framgår att ett så kallat ”non paper” som Svebio tagit del av, och som hittills fått stöd av tolv av EU:s 27 medlemsländer.

Om EU-parlamentets förslag avvisas innebär det en stor lättnad för ett par hundra svenska värmeverk som idag använder skogsflis som huvudbränsle, menar Svebio.

– Papperet visar att det fortfarande finns sunt förnuft i EU. Parlamentets förslag om att begränsa användningen av skogsflis som avverkningsrester från hyggen och gallringar liksom kasserad ved, bränsleved, skulle leda till stort bortfall av förnybart biobränsle till våra värme- och kraftvärmeverk, liksom till framtida produktion av biodrivmedel. Det skulle ge kraftigt ökade utsläpp av fossil koldioxid. De tolv ländernas krav på att stoppa förslaget innebär inte bara bättre klimatpolitik, utan också bättre försörjningstrygghet för EU. Det säger Svebios vd Gustav Melin i en kommentar.

Förslaget om att begränsa användningen av skogsbränslen antogs av EU-parlamentet i september 2022 och är nu föremål för förhandlingar mellan EU-parlamentet, EU-kommissionen och EU-rådet, där Sverige nu är ordförandeland.  

– EU-parlamentets förslag om biobränslen leder tvärtemot syftet med direktivet till att användningen av förnybar energi minskar, ingen av punkterna i förslaget leder heller till ökad biologisk mångfald eller någon annan fördel för miljön. Det är helt enkelt obegripligt, tillägger Gustav Melin.