Ny utlysning för kemi från biobaserad råvara

Bild: Paper Province

BioInnovation, ett strategiskt innovationsprogram finansierat av Vinnova, Energimyndigheten och Formas, har öppnat en utlysning för att främja  projekt som utvecklar processer för framställning av biobaserade plattformskemikalier och/eller specialkemikalier och deras vidare förädling i en värdekedja. Projekten bör bygga på en idé som redan validerats i laboratorium eller liten pilotskala.

Många kemiindustrier använder idag fossila råvaror, och kemiindustrins produktionsvolymer förutspås öka. Samtidigt utgör andelen biobaserad råvara endast en mycket liten del av den samlade produktionen idag, enligt BioInnovation.

Kemiindustrin är en stor leverantör av insatsvaror till andra produktvärdekedjor, exempelvis verkstadsindustrin, byggindustrin, massa- och pappersindustrin, förpackningsindustrin, och textilindustrin. Att ställa om kemiindustrin från fossil till biobaserad råvara ser BioInnovation därför som en nyckel för den biobaserade omställningen.

Utlysningen på max 4 miljoner kronor är öppen för ansökningar från kemikalietillverkare och leverantörer eller användare av biobaserade material, kemikalier och produkter. Även universitet och högskolor kan ansöka.