Södra stärker bildar nytt produktområde

Foto: Södra

Energi- och kemikalieaffären är en viktig del av Södras strategi och ett område som ska växa och ytterligare öka bidraget till en fossilfri framtid. Därför bildas nu produktområdet Södra Bioproducts för att ytterligare stärka kunderbjudandet genom en mer sammanhållen affär och försäljning. Det skriver Södra i ett pressmeddelande.

Johannes Bogren, idag ansvarig för Södra Cell Bioproducts, blir ny Vice President Marketing & Sales Södra Bioproducts.

– Genom att ta ett samlat grepp om hela vår energi- och kemikalieaffär kommer vi att kunna erbjuda våra kunder en bredare produktportfölj, bättre service och ett utvecklat kunderbjudande. Vi vill också ta en tydlig roll i samhällets omställning till en fossilfri framtid och det finns ett stort behov av gröna produkter. Detta gör Södra till en än mer attraktiv samarbetspartner, säger Johannes Bogren.        

Södra Bioproducts kommer att ansvara för att utveckla och optimera den befintliga affären som omfattar el, fjärrvärme, fasta bränsleprodukter och flytande produkter som biometanol, tallolja, och terpentin. Produktionsansvaret ligger fortsatt kvar inom Södras olika affärsområden.

Produkter som ingår i Södra Bioproducts:

Dissolvingmassa, tallolja, terpentin, biometanol, el, fjärrvärme, pellets, loggs, kutterspån, bark, sågspån, torrflis, skogsflis och bränsleved.