Norra Skog varnar för att frivillighet sätts på undantag

Nya riktlinjer från Naturvårdsverket och Skogsstyrelsen om hur skog ska skyddas bortser från skogsägarens medgivande och engagemang. Det menar Norra Skog och LRF som uppmanar regeringen att sätta ned foten och tydliggöra att vi ska arbeta med ett frivilligt arbetssätt.

Naturvårdsverket och Skogsstyrelsen presenterade i februari nya riktlinjer för hur det formella skyddet av skog, exempelvis naturreservat, ska bygga på frivillighet.

Norra Skog och LRF är kritiska till de nya riktlinjerna och anser att de inte innebär den frivillighet som är nödvändig för att landets skogsägare ska känna trygghet i sitt brukande. Utgångspunkten är att om skogen planeras att avverkas så fortsätter processen med det formella skyddet även mot skogsägarens vilja, enligt skogsägareföreningen.  ”De nya riktlinjerna innebär i praktiken bara frivillighet för den som inte planerar att bruka sin skog”.

Samtidigt finns det små möjligheter för skogsägare som själv tar initiativ till skydd av natur, som hyser skyddade arter eller tidigare utpekade nyckelbiotoper, att få skogen skyddad eftersom riktlinjerna inte tillåter skydd av mindre skogsområden, påpekar Norra Skog.

”Vi som skogsägare befinner oss i ett moment 22 där staten å ena sidan menar att marken är för skyddsvärd för att kunna brukas, men å andra sidan menar att den inte är tillräckligt skyddsvärd för att få formellt skydd”, skriver Norra skog.

Föreningen menar sammanfattningsvis att Naturvårdsverket och Skogsstyrelsen behöver återgå till ritbordet och skriva om riktlinjerna så att frivilligheten får genomslag i praktiken.