Egen elproduktion allt viktigare för skogsindustrin

Foto: Skogsindustrierna

Enligt Skogsindustrierna ökar skogsindustrins elbehov och många företag ökar nu den egna fossilfria elproduktionen, utöver nuvarande självförsörjningsgrad på totalt 50 procent. Arctic Paper hänvisas till som exempel. Bolaget kommer att investera i 100 MW sol- och vindkraft för att nå sitt nettonollmål för klimatutsläpp till år 2030. Målsättningen för Arctic Paper är att gå längre än att öka självförsörjningsgraden. På sikt ska Arctic Paper bli en nettosäljare av både el och värme.

De höga elpriserna 2022 slog hårt mot företaget. Inom Arctic Paper-koncernen lades en produktionslinje för elintensiv mekanisk massa ned vid Rottneros bruk, som en konsekvens av de höga elpriserna. Egen elproduktion är ett sätt att hantera risken för stora prisrörelser på elmarknaden.

– Vi ska investera i 100 MW egen elproduktion, företrädelsevis sol- och vindkraft. Sedan tidigare finns ett par vattenkraftverk i koncernen, men där kan vi inte expandera. Däremot har vi industritak och mark lämpliga för stora solcellsanläggningar. Taket på vår fabrik i Grycksbo, Dalarna, kommer att ge 2 MW solel, och i Polen är 17 MW solel snart på plats, säger Daniel Bergkvist, energiansvarig inom Arctic Paper-koncernen, i ett pressmeddelande från Skogsindustrierna.

Industrins gröna omställning och utfasningen av fossil energi i tillverkningsprocesserna ställer stora krav på elsystemet, enligt organisationen.

Fram till år 2030 beräknas basindustrins elanvändning öka till 70 TWh/år, enligt en färsk kartläggning från basindustriernas energisamarbete SKGS. Skogsindustrins investeringar inom massa- och papper ökar elbehovet från 17,2 till 21,8 TWh/år de kommande sju åren.

Sågverken och övrig trävaruindustri ser däremot inte någon större ökning av elanvändningen.

– I vår kartläggning har vi tittat på hur basindustriernas rekordstora investeringar påverkar elbehovet fram till 2030. Hittills har oftast år 2045 varit i fokus, men nu har vi aktuella siffror på kort sikt. Vi ser att energibalansen i de norra elområdena SE1 och SE2 går från ett stort överskott på 53 TWh till ett underskott på -7 TWh under perioden. Ska vi klara industrins elbehov behöver elproduktionen byggas ut med 5,8 TWh varje år fram till 2030, säger Johan Bruce, energiansvarig hos Skogsindustrierna och verksamhetsansvarig på SKGS.