Mondi moderniserar Dynäsfabriken

Foto: Mondi

Mondi meddelar att de kommer att modernisera Dynäs papper- och massafabrik i Kramfors. Programmet ska öka effektiviteten och ytterligare förbättra anläggningens miljöprestanda och möta kundernas efterfrågan på pappersbaserade förpackningslösningar.

Dynäsfabriken tillverkar säck- och specialkraftspapper, som används till en mängd olika pappersbaserade förpackningslösningar för industrier och konsumenter, och är en viktig del av Mondis verksamhet inom flexibla förpackningar.

Projektet inkluderar modernisering och installering av anläggning och utrustning inklusive ett nytt kokeri och en ny barkpanna. Satsningen ska enligt Mondi öka energieffektiviteten, minska utsläpp till luft och vatten, samt förbättra virkesutnyttjandet.

Magnus Kangas, VD Mondi Dynäs AB, säger:

– Satsningen är en tydlig investering i framtiden för denna världsledande fabrik. Genom att fortsätta producera hållbart papper kan vi bidra till våra MAP2030-mål och möta våra kunders efterfrågan med innovativa lösningar såsom Advantage Select, som används till säckar, Advantage StretchWrap som är ett alternativ till pallsvep, och Advantage MF EcoComp som används till kompostering av matavfall. Bruket förser stora delar av världen med papper och fyller en viktig funktion i lokalsamhället.

MAP2030 beskriver de åtgärder Mondi vidtar för att uppfylla sina hållbarhetsmål för 2030.