Valmet får 5G-nät

Foto: Digita

Valmet har utvecklat och implementerat en skalbar privat nätverkslösning för 5G för sina produktionsanläggningar tillsammans med Telia och Digita. Lösningen ska göra det möjligt för Valmet att implementera ndustriellt Internet för produktion och underhåll.

Lösningen har redan från början designats för att vara skalbar globalt. Mellan närbelägna produktionsanläggningar kan privat nätverkskapacitet delas med hjälp av en SD-WAN nätverkslösning.

– Vi förväntar oss att privata nätverk förbättrar Valmets förmåga att utveckla fabriksverksamheten för att möta ständigt växande affärskrav. Flexibilitet, hastighet, tillgänglighet och säkerhet för lösningen betyder mycket för oss, säger Matias Majaharju, direktör, IT-infrastruktur och slutanvändarberäkningar, Valmet.

Ett privat nätverk är ett mobilnät som fungerar självständigt och är skilt från det publika mobilnätet. I en privat nätverksmiljö är kundens kritiska kommunikation helt säkrad och alla mobilteknologiska funktioner som stöder industriell automation, såsom massiv kapacitet och låg latens, är fullt tillgängliga för kunden, enligt Digita.

–Fler och fler finländska pionjärföretag inför privata nätverk för att förbättra produktionseffektiviteten och utveckla verksamheten. Privata nätverk som tillämpas på automation öppnar upp nya möjligheter för industrin och Valmet är som ett ledande företag ett bra exempel för branschen och dess kunder när digitaliseringslösningar tillämpas i praktiken, säger Kaisa Pajari, chef för B2B Networking and Communication Services, Telia.

Valmets privata nätverk är baserat på Nokias Digital Automation molnteknik.