Norra Skog: Korta handläggningstiderna för avverkningsanmälningar!

I en debattartikel skriver Norra Skogs medlemschef Jonas Eriksson och styrelseordförande Stig Högberg om behovet av att effektivisera handläggningen av avverkningsanmälningar.

Stormen Hans orsakade enorma skador för skogsägare i området kring Norsjö och Malå när så kallade fallvindar fällde omkring 500 000 – 1 000 000 kubikmeter skog. Artikelförfattarna menar att stormen sätter fingret på behovet av att effektivisera handläggningen av avverkningsanmälningar och välkomnar Skogsstyrelsen sätt att hantera dispensansökningar från sexveckorsregeln i stormområdet.

Men, skriver Norra Skog, ”det kommer att komma fler stormar i vårt avlånga land och att regeringen varje gång ska införa specialregler för att skyndsamt upparbeta stormfälld skog är inte ett effektivt sätt att hantera frågan långsiktigt”.

I Finland behöver skogsägare bara vänta i 10 dagar innan en åtgärd kan inledas efter att en anmälan om avverkning lämnats in till Skogscentralen, motsvarigheten till Skogsstyrelsen, enligt Norra Skog.

”Med dagens digitala kartsystem och kännedom om känsliga miljöer borde det vara möjligt att korta handläggningstiderna för avverkningsanmälningar. För inte kan vi väl tillåta att myndigheter i Finland ska vara tre gånger effektivare än våra svenska motsvarigheter?” , skriver de avslutningsvis.