SCA:s planerade bioraffinaderi kan få miljardstöd från EU:s innovationsfond

Foto: SCA

SCA:s planerade investering i ett bioraffinaderi i Timrå för tillverkning av fossilfritt flygbränsle kan få miljardstöd från EU:s innovationsfond för generell utsläppsminskning. Det skriver SVT Nyheter.

Genom att fylla ut land i Skönviken intill SCA Östrand utanför Timrå kan SCA få plats med bioraffinaderiet. Enligt SVT Nyheter är projektet ett av åtta som ska dela på 16 miljarder kronor, förutsatt att projektet blir av.

Än är inte beloppen spikade, men om fondens medel fördelas lika mellan projekten skulle det innebära ungefär två miljarder kronor till flygbränsleprojektet.

– Det är ju ett kvitto på att man verkligen tror på projektet och att det kommer att ha en stor betydelse för den gröna omställningen i Europa, menar Roger Östlin, vd för Biorefinery Östrand AB, till SVT Nyheter.

Produktionen av fossilfritt flygbränsle ska använda restprodukter från skogsindustrin i form av bark, flis och grenar. Enligt Roger Östlin vill man använda beprövad teknik, men i en storleksordning som aldrig byggts tidigare. En utmaning är dock att anläggningen kommer att kräva stora mängder el, som inte finns tillgänglig i nuläget.