Afry får kontrakt med Metsä Tissue för nya fabriken i Mariestad

Foto: Metsä Tissue

Afry meddelar att de fått kontrakt i samband med bygget av den så kallade Framtidsfabriken i Mariestad, Metsä Tissues mångmiljonprojekt i att modernisera och expandera sitt mjukpappersbruk i staden.  

Afry kommer också tillhandaha ingenjörstjänster inom konstruktion och arkitektur, mark och miljö, process och rör, samt ansvarar för lokal ingenjörssupport till utländska leverantörer. Det senare inkluderar till exempel riktlinjer och utbildning inom lokala bestämmelser.

– Vi är stolta över att Metsä Tissue har valt oss som partner i detta intressanta och ambitiösa framtidsprojekt.. Vi har redan börjat och ser fram emot vad vi kan åstadkomma tillsammans, säger Fredrik Wirf, Construction Project Manager och Business Unit Manager inom Process Industries, AFRY.

Byggnadsarbetet inleddes våren 2023 och det nya moderniserade bruket planeras vara i drift i slutet av 2025.