Arctic Papers intäkter rasar

Foto: Rottneros

Polsk-svenska Arctic Paper redovisar försäljningsintäkter om 855 miljoner polska zloty (1.402) under det tredje kvartalet 2023.

”Det tredje kvartalet 2023 framstår som svagt jämfört med motsvarande kvartal 2022 – som var ett av de starkaste i koncernens historia – men trots detta levererade vi en ebitda-marginal i linje med vårt mål. Vårt fokus på marginaler i stället för volymer fortsätter att vara framgångsrikt och bidrar till att stärka koncernen i en tid av betydande investeringar i linje med vår strategi”,  kommenterar vd Michal Jarczyński i delårsrapporten.

För papperssegmentet minskade intäkterna till PLN 590,3 miljoner (1 042,1 miljoner). Under första halvåret försvagades efterfrågan i takt med att kunderna minskade sina lager.

Massasegmentet – Rottneros – minskade sin omsättning till 693 miljoner kronor (806) med en EBITDA på 79 miljoner kronor (233), främst drivet av fallande priser. Perioden präglades av krympande lager och stigande leveranser och balansen på massamarknaden skiftade till säljarnas fördel. Investeringar görs i utbyggnaden av CTMP-kapaciteten, i förnybar energi och energilagring.