Finland ser nedgång i export- och Importpriser, medan skogsindustrins export rasade

Valtra Oy Ab är en tillverkare av traktorer och jordbruksmaskiner verksam i Finland och tillhör det amerikanska företaget AGCO. Foto: Valtra

- Finlands varuexport har minskat mängdmässigt under de senaste åren och når ungefär samma nivå som år 1999. Detta har bidragit till Finlands långsamma ekonomiska tillväxt, enligt finländska tullens statistikchef Olli-Pekka Penttilä.

I september minskade exportpriserna med 7 procent och importpriserna med 11,4 procent jämfört med föregående år.

- Finlands utrikeshandels prisnivåtopp nåddes i juni 2022. Sedan dess har priserna sjunkit i över ett år. I september 2023 sjönk exportpriserna med 7,0 procent jämfört med föregående år och importpriserna med 11,4 procent jämfört med samma period 2022, rapporterar Finlands Tullverk.

- Deflation har börjat i utrikeshandeln, vilket innebär att priserna sjunker jämfört med föregående år. Priserna ligger dock fortfarande högre än för två år sedan, säger statistikchef Olli-Pekka Penttilä.

Enligt tullen syns dock inte deflationen överallt. Till exempel fortsätter priserna på livsmedelsimport att stiga.

Under innevarande år har exportvolymerna varit lägre än under pandemiåret 2020. Exportvolymerna för 2020 var nästan tio procent lägre än år 2010.

Skogsindustrins export rasade

Värdet av Finlands varuexport sjönk med 12,3 procent i september jämfört med föregående år, enligt Tullverkets preliminära utrikeshandelsstatistik. Exporten minskade med 4,2 procent i september jämfört med samma period 2021, vilket är en betydande nedgång.

Skogsindustrins export har sjunkit sedan maj. Priserna på massa och papper har sjunkit i år, men ligger fortfarande högre än 2021. Priserna på trävaror har sjunkit sedan juli 2022, och ligger till och med lägre än 2021.

Den dåliga situationen för skogsindustrin förvärras när exportvolymerna har sjunkit i över ett år. Värdet av skogsindustrins produkter minskade med 30 procent i september jämfört med föregående år.

Maskiner och utrustning har stöttat Finlands export i år. Priserna på maskiner och fordon har ökat. Även om exportvolymerna av fordon har minskat jämfört med föregående år.

- Exporten av personbilar till Tyskland har minskat med 1,1 miljarder euro jämfört med föregående år. Detta har utgjort en stor del av Finlands export. Å andra sidan importerades först bilkomponenter och sedan exporterades färdiga bilar, så mervärdet som stannade i Finland var betydligt mindre än exportvärdet, säger Penttilä till Kauppalehti.

Värdet av Finlands varuimport sjönk med 21,0 procent i september jämfört med föregående år enligt Tullverkets preliminära utrikeshandelsstatistik. I september minskade importen med 8,4 procent jämfört med samma period 2021.

Källa: Kauppalehti