Carton Group förvärvar brittiska Duncan Print Group

Under sitt kvartalsmöte i november firade Independent Carton Group (ICG) – en sammanslutning av 21 självständiga tillverkare av vikbara kartonger – 20 års samarbete med papperstillverkaren Clearwater Paper. Foto: Carton Group

Den i Tyskland-baserade förpackningskoncernen Carton Group har förvärvat Duncan Print Group, en brittisk tillverkare av lyxförpackningar.

Duncan Print, som specialiserat sig på vikbara kartonger för sektorer som hälsa, skönhet, personvård samt mat och dryck, blir nu ett direkt dotterbolag till Carton Group. Bill Duncan, företagets tidigare ägare, lämnar över ledarskapet till sin son James Duncan.

Andrea Wildies, VD för Carton Group, ser fram emot att integrera Duncan Print Groups expertis och kundservice i företaget. Bill Duncan uttrycker stolthet över företagets prestationer och har stort förtroende för att företaget kommer att bli starkare under Carton Groups ledning.

Vill vara ledande

Carton Group, som ägs av investeringsbolaget Waterland, strävar efter att vara ledande i den europeiska förpackningsindustrin genom organisk tillväxt och strategiska förvärv. De har nyligen expanderat in på den brittiska marknaden genom övertagandet av Wrapology och andra bolag som Noble-pac och Europoligrafico.

Nyligen meddelade Carton Group att de säkrat refinansiering från Capital Four för att fortsätta sin expansionsplan.

Källa: Carton Group