Så möter Finland stoppet av träimport Från Ryssland

UPM:s pappersbruk i finländska Jämsankoski. Foto: UPM

När Rysslands invasion av Ukraina satte stopp för träimporten till Finland, ställdes finländska skogsföretag inför en stor utmaning. Nu har de börjat anpassa sig och söka lösningar för att fylla det tomrum som uppstått.

Stora Enso, med sina omfattande skogstillgångar, har hittat en del av lösningen i sin egen bakgård. Företaget äger en enorm mängd skog, vilket underlättar råvaruförsörjningen avsevärt.

Pappersföretaget Sappi har också ställt om och börjat använda trä även för energiproduktion vid sin anläggning i Lohja Kirkniemi, där flis lagras i stora silos.

Före kriget kom 75 procent av Finlands importerade trä från Ryssland, men nu har de 9,3 miljoner kubikmeter som importerades ersatts genom att öka inköpen från Finland, Sverige och Baltikum.

Granskning av skogsindustrin

MM:s fabrik i Kotka, som använder flis för att tillverka kartong och sågspån för att producera papper, är ett exempel på företag som har påverkats. Detta är en del av tidningen Tekniikka &Talous omfattande granskning av skogsindustrin, där man tittat närmare på de 20 största företagen inom sektorn, deras ekonomiska siffror, framtidsutsikter och nya produkter.

Sedan trätransporterna från Ryssland stoppades har fiberdynamiken i Finland förändrats, och mer sågspån går nu till förbränning. Detta har gjort det svårare att skaffa sågspån inom landet, och företagen har tvingats leta råmaterial geografiskt längre bort.

Lättare att säkra råmaterial

Produktionskostnaderna har stigit under de senaste två åren på grund av högre priser på råmaterial och energi.

Ahlstrom, med sina 37 fabriker runtom i världen, har varit mindre påverkat tack vare en mer spridd råvaruförsörjning.

Stora Enso, som är en av världens största privata skogsägare, har lättare att säkra råmaterial. Företaget äger eller förvaltar mer än två miljoner hektar mark globalt.

Täcks av egna källor

- Ungefär 30 procent av koncernens råvarubehov täcks av egna källor eller långsiktiga leveransavtal, meddelar Stora Enso.

UPM, å andra sidan, använder inte bara jungfruligt trä utan också återvunnet fiber, såsom insamlingspapper.

- Metsä Group ökade sin träinköp från Sverige när deras nya fabrik i Kemi startade i september 2023, vilket markerar en ökning på 4,5 miljoner kubikmeter jämfört med den gamla fabriken," noterar företaget.

Källa: Tekniikka ja Talous/UPM m.m.