Renewcell inleder en strategisk översyn

Foto: Renewcell

Styrelsen för Renewcell meddelar att de kommer att inleda en strategisk översyn av bolagets kapitalstruktur och utvärdera potentiella strategiska alternativ för att säkra ytterligare finansiering.

Textilåtervinningsföretaget har upplevt lägre än förväntade försäljningsvolymer till fiberproducenter.

Därför har man beslutat att omedelbart påbörja en strategisk översyn för att utforska och utvärdera olika finansieringsalternativ.

Som en del av denna process kommer styrelsen att överväga alla potentiella alternativ för att säkra finansiering och optimera aktieägarvärde. Sådana alternativ kan inkludera ytterligare skuldfinansiering, kapitaltillskott genom en företrädesemission, kapitaltillskott genom en riktad emission till en finansiell eller strategisk investerare eller andra möjliga strategiska transaktioner.

Styrelsen har inte fastställt en tidplan för slutförandet av översynen.