Nordic Paper tror på ljusning i vår

Nordic Papers vd Anita Sjölander. Foto: Nordic Paper

Nordic Paper har nyligen presenterat sin kvartalsrapport. Det fjärde kvartalets nettoomsättning uppgick till 971 miljoner kronor, vilket är en minskning jämfört såväl med föregående kvartal som med samma kvartal förra året. Minskningen förklaras enligt Nordic Paper till stor del av lägre försäljningspriser och lägre försäljningsvolymer.

– Det senare är ett resultat av att bolaget har fortsatt att anpassa produktionsvolymen till det dämpade marknadsläget men också av vissa produktionsstörninga, säger Nordic Papers vd Anita Sjölander i en kommentar. 

Men företaget har nu fått positiva signaler om starkare efterfrågan till våren, skriver de.

–  Marknadsläget i kvartalet var oförändrat dämpat och med prispress på produkterna vilket ledde till att bolagets produktpriser i lokal valuta sjönk med knappt 4% från föregående kvartal. Mot slutet av kvartalet och fortsatt under januari har signaler börjat inkomma om ett något mer positivt marknadsläge inför 2024. Kundernas lager är generellt på lägre nivåer, inkommande orderflöde till Nordic Paper ökar och i skrivande stund pågår diskussioner om prishöjningar för våren inom både Kraft Paper och Natural Greaseproof, säger Anita Sjölander.