Toscotec gör framsteg inom vattenkonservering för mjukpapperproduktion

Toscotecs mjukpappermaskin. Bild: Toscotec

Vatten är avgörande vid tillverkning av mjukpapper och minskning av vatten utgör en delikat balans mellan fördelar och nackdelar. De senaste framstegen inom tekniken har avsevärt avancerat vattenbesparingsinsatser inom denna sektor.

Fokus har legat på minskad sötvattenanvändning, med målet att minska förbrukningen till mindre än 4 m3/ton papper över hela mjukpappersfabriken.

Anmärkningsvärd produktion

Arbetet med att minimera vattenanvändningen fokuserar på flera nyckelområden, inklusive maskinduschar, sugrulltätningsteknologier, hantering av kylverktyg och lagerförberedelse. Branschen har sett anmärkningsvärda framsteg inom dessa områden, med innovativa tillvägagångssätt som minskar miljöavtrycket och förbättrar hållbarheten för vävnadsproduktion.

Att optimera vattenanvändningen genom reducerat tryck och preferensen för klarat eller filtrerat vatten framför färskvatten har visat sig vara effektivt för maskinduschar. Dessutom har framsteg som Voiths HydroSeal-teknik drastiskt minskat vattenbehovet för smörjning av sugvalsar, vilket avsevärt bidragit till den totala vattenbesparingen.

Specifika kylbehov

Kylanläggningar, som ofta förbises, spelar också en avgörande roll i vattenhanteringen. Att använda slutna system över öppna kan avsevärt minska färskvattenintaget, även om det kan öka energiförbrukningen. Valet av kylteknik påverkas av olika faktorer, inklusive brukets läge och utrustningens specifika kylbehov.

Att välja rätt tätningstyp för omrörare och pumpar är avgörande vid lagerförberedelser. Jämfört med packboxtätningar kan mekaniska tätningar minska vattenförbrukningen avsevärt, vilket visar vikten av val av utrustning för att minska vattenanvändningen.

 Fördela miljön genom att spara

Uppsatsen drar slutsatsen att även om det är komplext att minska vattenförbrukningen vid tillverkning av mjukpapper, så är det möjligt genom strategiska förändringar av utrustning och processhantering. Toscotecs initiativ illustrerar att en helhetssyn, som tar upp olika aspekter av produktionsprocessen, kan leda till betydande vattenbesparingar. Dessa ansträngningar gynnar miljön genom att bevara en värdefull resurs och bidrar till tillverkningsprocessens ekonomiska effektivitet genom att minska kostnaderna för vattenanvändning.

Källa: Toscotec