Metsä Group sjösätter omfattande investeringsplaner för sin tissueaffär

Det planerade programmet uppgår till cirka 100 miljoner euro och investeringarna i bruket kommer att genomföras under de kommande fem åren. Foto: Metsä Group

Metsä Group har lanserat ett omfattande investeringsprogram för sin mjukpappersverksamhet i Mänttä bruk i Finland, för att utveckla hållbarheten i verksamheten och för att modernisera och förlänga brukets livscykel. Det framgår av ett pressmeddelande.

Det planerade programmet uppgår till cirka 100 miljoner euro och investeringarna i bruket kommer att genomföras under de kommande fem åren.

– Investeringsprogrammet stärker Finlands självförsörjning med väsentliga, lokalt producerade hygienprodukter och möjliggör modernisering av vår verksamhet i Mänttä. Planerna kommer att stärka vårt fokus på högkvalitativa färskfiberbaserade hygienprodukter som kommer från de hållbart skötta skogarna i norr. Våra Katrin-, Lambi- och Serla-produkter kommer att leverera fördelarna med investeringarna till de finska konsumenterna, säger Joonas Kukkonen, Vice President, Supply Chain, Metsä Tissue Finland och Baltics.

Som en del av det planerade programmet kommer företaget först att initiera en investering i en ny handdukslinje, som kommer att producera färskfiberbaserade handpappershanddukar speciellt för den finska marknaden. Förberedelserna för den nya linjen har påbörjats och linjen planeras vara i drift under 2025.

– Lokalt tillverkade mjukpappersprodukter innebär lokala jobb och bygger motståndskraft i samhället. Det planerade investeringsprogrammet i Mänttä bruk är en logisk fortsättning på vår pågående Future Mill-investering i Mariestad i Sverige och vår planerade investering i mjukpappersbruket i Storbritannien, samt flera andra investeringar i vår internationella bruksflotta. Nu ska vi även modernisera vår verksamhet i Finland, säger Joonas Kukkonen.