Solidium säljer sitt innehav i Kemira för över 130 miljoner euro

Kemira tillverkar kemikalier för vattenrening och industriell användning, bland annat för massa- och pappersindustrins behov. Foto: Kemira

Solidium, som förvaltar Finlands statsägda börsinnehav, avser att sälja sitt hela innehav i kemiföretaget Kemira. Solidiums ägarandel uppgår till cirka fem procent av företaget, motsvarande ungefär 7,8 miljoner aktier.

Kemira tillverkar kemikalier för vattenrening och industriell användning, bland annat för massa- och pappersindustrins behov.

Med utgångspunkt i senaste stängningskurs på 17 euro per aktie, beräknas försäljningens värde överstiga 130 miljoner euro.

Accelererad budprocess

Aktierna erbjuds till finska och internationella institutionella investerare genom en accelererad budprocess. Solidium planerar att använda intäkterna från försäljningen främst för allmänna finansieringsbehov och avser att offentliggöra utfallet av försäljningen inom kort.

Med en total portföljvärdering på cirka 7,2 miljarder euro, utgjorde Kemiras andel en relativt liten del av Solidiums investeringar. Förutom i Kemira, är Solidium minoritetsägare i 12 andra börsnoterade bolag.

Källor: Helsingin Sanomat/Solidium