Grönt genombrott i pappersindustrin: Framtiden för miljövänlig massaframställning

Fem industrigiganter – ANDRITZ, Arauco, Metsä Group, Stora Enso och Valmet – har åtagit sig ett femårigt samarbete med både expertis och finansiellt stöd. Foto: Valmet

Skogsindustrin och vetenskapssamhället tar ett stort kliv mot hållbarhet genom att inleda en ambitiös resa för att revolutionera processerna för massaframställning. Under ledning av det finska forskningscentret VTT och de svenska forskningsinstituten RISE har ett konsortium bestående av 10 forskningsorganisationer, universitet och företag bildats.

Det banbrytande forskningsprogrammet, kallat Emission Free Pulping, syftar till att kraftigt minska förbränningen av biomassa och öka utbytet av trämaterial för massaframställning från cirka 50 procent till nästan 70 procent. Med en budget på cirka 15 miljoner euro under de kommande fem åren stoltserar programmet med cirka 20 heltidsforskare som är dedikerade till dess mål.

 Traditionella processer förbättras

Samarbetet samlar skogsindustrin, teknikföretag, forskningsorganisationer och universitet för att genomgående förbättra traditionella processer för massaframställning. Initiativet strävar efter att förbättra energieffektiviteten, optimera användningen och omvandlingen av trä, uppnå koldioxidfri massaframställning och avsevärt minska vattenanvändningen i processerna.

Atte Virtanen, vice VD för biomaterialbearbetning och produkter vid VTT, betonar behovet av att revidera kemiska processer och operationer för att öka resurseffektiviteten och värdet som utvinns från trä, med tanke på skogsresursernas begränsade natur och de biogena CO2-utsläppen från biomassaförbränning.

Nationell betydelse

Fem industrigiganter – ANDRITZ, Arauco, Metsä Group, Stora Enso och Valmet – har åtagit sig ett femårigt samarbete med både expertis och finansiellt stöd. Business Finland har också bidragit med över 5 miljoner euro i finansiering under tre år, vilket understryker projektets nationella betydelse för Finlands konkurrenskraft.

Initiativet hyllas för sin vision om ett blomstrande skogsbaserat ekosystem som prioriterar innovation och kollektivt arbete för att säkerställa hållbar träanvändning och effektivare massaframställningsmetoder.

Internationellt banbrytande

Detta samarbete förväntas bli internationellt banbrytande, med potential att sätta nya standarder för miljöansvar och operationell excellens inom pappers- och massaindustrin.

Stödd av ledande universitet från Finland och Sverige, inklusive Aalto-universitetet och Chalmers tekniska högskola, är programmet ett bevis på öppet samarbetes kraft.

Konsortiet är öppet för ytterligare deltagande från industriledare och vetenskapliga ledare, vilket betonar den gemensamma utmaningen och teknikens och innovationens avgörande roll i industrins omvandling.

Emission Free Pulping står som ett tecken på industrins engagemang för hållbarhet och utgör en ny kurs för pappers- och massaindustrin genom innovativ forskning och samarbetsmässig excellens.

Källa: VTT