Holmen rapporterar blandade resultat för 2023 med nedgång inom skogsprodukter och kartong

Företaget antar enligt en egen utsago ett långsiktigt perspektiv, genom att ta ansvar för hela skogsekocykeln från sådd till återplantering. Foto: Holmen Group

Holmen-koncernen avslutade 2023 med resultat som inte nådde upp till föregående års starka siffror. Nästan alla divisioner, särskilt inom skogsprodukter och kartong, visade på intäkter som var betydligt lägre jämfört med 2022.

Trots detta uttryckte Holmen en positiv syn på verksamheten.

- Trots en utmanande ekonomisk miljö lyckades vi hålla rörelseresultatet för 2023 på en historiskt hög nivå om 4,8 miljarder SEK, tack vare höga vinster från papper, skog och vattenkraft, kommenterade VD Henrik Sjölund.

Som en av Sveriges största skogsägare betonade Sjölund  vikten av aktiv och hållbar skogsförvaltning för optimal tillväxt och råvarukvalitet. Företaget antar ett långsiktigt perspektiv, tar ansvar för hela skogsekocykeln från sådd till återplantering och värnar om biologisk mångfald. - Våra medarbetare hanterar våra skogar, köper in virke och assisterar privata skogsägare med avverkning och skogsvård, förklarade Henrik Sjölund.

Källa: Holmen Group