Pappers- och kartongindustrin upplever största nedgången sedan pandemin

Metsä Boards kartongmaskin som producerar vikkartong. Foto: Metsä Board

Enligt Confederation of European Paper Industries (CEPI) har pappers- och kartongindustrin drabbats av en betydande nedgång i produktion och konsumtion under 2023, värre än under COVID-19-pandemin. Preliminära siffror visar på en minskning av produktionen bland CEPI:s medlemsländer med 13 procent till totalt 74,3 miljoner ton.

Dessutom sjönk konsumtionen med 15 procent jämfört med föregående år, påverkat av yttre faktorer som en utmanande ekonomisk miljö, långvarig avveckling av lager hos industrins kunder och höga energikostnader.

Alla kategorier av papper och kartong rapporterade nedgångar, med det grafiska papperssegmentet som upplevde den mest betydande minskningen med nästan 28 procent i efterfrågan. CEPI antyder att trender mot mer digitalt innehåll och betydande avvecklingseffekter bidrog till denna skarpa minskning.

Efterfrågan sjönk

Även produktionen av förpackningspapper och -kartong såg en nedgång med 12 procent, vilket tillskrivs en inbromsning inom detaljhandeln och e-handelssektorerna. Dessa sektorer hade tidigare sett en ökad efterfrågan under pandemin, som sedan återgått till nivåerna före pandemin.

Å andra sidan visade sanitets- och hushållspapper en relativ motståndskraft med endast en minskning på 4 procent i efterfrågan, stöttad av stabil konsumtion inom det privata konsumentsegmentet.

Massaproduktionen i Europa minskade med nästan 8 procent, främst på grund av stängning av grafiska pappersbruk, vilket också påverkade massaproduktionen. Marknadsmassaproduktionen ökade dock med 5 procent under 2023, drivet av full kapacitet och stark efterfrågan från Kina.

Påverkade negativt

Nedgången i produktionen av återvunnet fiberbaserat förpackningspapper och -kartong, tillsammans med stängning av vissa grafiska pappersbruk, påverkade negativt konsumtionen och användningen av papper för återvinning i CEPI-området, med en minskning på 7 procent jämfört med 2022.

Denna omfattande nedgång över hela pappers- och kartongindustrin belyser de betydande utmaningar som sektorn står inför i att anpassa sig till post-pandemiska marknadsdynamiker och yttre ekonomiska påfrestningar.

Källa: CEPI