Tetra Pak storsatsar på återvinning i EU för en cirkulär framtid

Bland de större investeringarna under 2023 inleddes ett samarbete i Sverige mellan Tetra Pak och Axjo Group för att bygga en ny återvinningslinje för polyAl, samt ett utökat avtal med Trans Sabater i Spanien för att öka den installerade återvinningskapaciteten för polyAl från 3 000 ton till 10 000 ton per år. Dessutom har Tetra Pak och Alier inlett ett samarbete som gör Alier till en av Europas största återvinnare av förbrukade dryckeskartonger. Foto: Flickr, Tetra Pak

Tetra Pak, en ledande aktör inom förpackningsindustrin, tar ett stort steg framåt för att öka återvinningskapaciteten för kartongförpackningar inom Europeiska unionen (EU). Företaget har aviserat flera strategiska investeringar som syftar till att stödja målen i EU:s föreslagna förordning om förpackningar och förpackningsavfall, genom att säkerställa att alla komponenter i förpackningarna återvinns och att värdefulla råmaterial cirkuleras längre.

Under 2023 har Tetra Pak investerat nästan 40 miljoner euro för att påskynda återvinningen av dryckeskartonger globalt, med planer på att ytterligare öka denna satsning de kommande åren. Investeringarna omfattar bland annat installationen av en toppmodern Fujifilm Jet Press FP790, en digital vattenbaserad bläckstrålepress speciellt anpassad för den flexibla förpackningsmarknaden, och den första i sitt slag utanför Japan.

EU:s återvinningsstruktur

Genom att initiera nya samarbeten och stärka befintliga återvinningsanläggningars kapacitet, siktar Tetra Pak på att förbättra EU:s förmåga att återvinna dryckeskartonger, inklusive de icke-fibrösa skyddslagren av polyeten och aluminium, kända som ‘polyAl’. Detta bidrar till den etablerade återvinningsinfrastrukturen i EU, där dryckeskartonger återvinns i 20 specialiserade pappersbruk och polyAl för närvarande bearbetas av sju anläggningar.

Mänsklig kreativitet

Dessa initiativ visar på Tetra Paks engagemang för en cirkulär ekonomi och planetens framtid, genom att främja värde av dryckeskartonger inom hållbara livsmedelssystem. Genom innovativa samarbeten som kombinerar mänsklig kreativitet, teknologi och finansiering, strävar Tetra Pak efter att utöka infrastrukturen för återvinning. 

Källa: Tetra Pak